Condicions d'ús

 1. Objecte

  Aquest lloc és un web del grup Moyà Saus, grup format per les empreses Moyà Saus e Hijos, S.A., amb N.I.F. A07025240, i Supermercados COP, S.A., amb N.I.F. A07056666, ambdues amb domicili social a l'avinguda Setze de Juliol, 31, 07009 Palma, Illes Balears.

  Les presents condicions tenen per objecte regular l'ús d'aquest web que el grup Moyà Saus posa a disposició del públic. La utilització del web per una tercera persona atribueix a aquesta la condició d'usuari i suposa la seva plena acceptació de totes i cadascuna de les condicions que s'incorporen a aquest avís legal.

 2. Propietat intel·lectual i industrial

  Els continguts d'aquest lloc web, inclosos imatges, logotips, gràfics, animacions, textos o aplicacions informàtiques, independentment del seu format, llenguatge de programació i forma de representació, així com el nom de domini moyasaus.com son propietat del grup Moyà Saus o aquest ha adquirit els corresponents drets als seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual i industrial i la normativa reguladora de noms de domini.

  Es permès l'ús d'enllaços a aquest web i la utilització o reproducció total o parcial sense ànim de lucre dels seus continguts, sempre que es faci constar la font i s'inclogui un enllaç a aquest web, i en els casos permesos per la Llei de Propietat Intel·lectual. És prohibit l'ús de marcs o altres mecanismes que ocultin l'origen dels continguts, qualsevol ús, transformació o explotació dels mateixos amb finalitats comercials, de promoció o contràries a la llei, moral o ordre públic que pugui lesionar els interessos o perjudicar la imatge del titular o de tercers legítims, que constitueixi competència deslleial o, en general, en contra del dispost en aquestes condicions d'ús.

 3. Protecció de dades de caràcter personal

  En el cas de comunicar-vos amb el grup Moyà Saus o qualsevol de les seves empreses mitjançant algun formulari, correu electrònic, correu postal, telèfon o fax, estau autoritzant expressament les empreses del grup Moyà Saus al tractament de les vostres dades personals amb la finalitat de poder gestionar la vostra consulta, petició, suggeriment, queixa o servei sol·licitat. Aquesta autorització inclou la cessió de les dades a totes les empreses del grup Moyà Saus. Altrament, i excepció feta dels casos legalment establerts, les vostres dades no seran cedides a tercers sense el vostre consentiment.

  El grup Moyà Saus aplica les mesures tècniques, legals i organitzatives encaminades a evitar qualsevol accés, alteració, pèrdua o tractament no autoritzats.

  Les dades proporcionades es conservaran mentre siguin necessàries per solucionar la consulta, petició, suggeriment, queixa o servei sol·licitat o, en cas d'existir relació comercial, mentre es mantingui aquesta o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

  Segons la normativa de protecció de dades vigent, podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament, així com la revocació del present consentiment, enviant una sol·licitud firmada a l'adreça indicada al principi d'aquest document incloent fotocòpia del vostre DNI o document equivalent. També teniu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent, si ho estimau necessari.

  Les galetes (cookies) són petites informacions que desa el navegador i que poden ser recuperades posteriorment. Aquest lloc web només utilitza galetes tècniques i de personalització, com la usada per desar la llengua de navegació, a fi de poder-la recordar en pàgines i visites successives. No usa galetes analítiques ni de publicitat. En cas de no voler desar galetes, o de voler ser informat cada vegada que s'intenta desar-ne una, podeu configurar el vostre navegador al dit efecte. En cas de dubte consulteu l'ajuda del vostre navegador.

 4. Limitació de responsabilitat

  El grup Moyà Saus empra tots els esforços i mitjans raonables per a facilitar informació actualitzada i fefaent en el web; no obstant això, no assumeix cap garantia amb relació a l'absència d'errors o de possibles inexactituds o omissions en cap dels seus continguts.

  Els enllaços o continguts de tercers que apareixen en aquest lloc web es faciliten amb la finalitat d'ampliar la informació oferta a l'usuari. La seva inclusió no implica l'acceptació dels seus continguts ni l'associació del grup Moyà Saus amb els responsables d'aquests llocs web, pel que es declina tota responsabilitat en relació als mateixos. El grup Moyà Saus queda exonerat de tota responsabilitat del correcte funcionament de tals enllaços, dels resultats obtinguts a través d’aquests enllaços, de la veracitat i la licitud del contingut o la informació a què es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui sofrir l'usuari en virtut de la informació trobada en el web enllaçat. En compliment de la llei, en tenir el grup Moyà Saus coneixement efectiu de la presència d'enllaços a continguts il·lícits o que lesionen els bens o interessos d'un tercer, els suprimirà o inutilitzarà.

  El grup Moyà Saus no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d'aquest lloc web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per errades del servidor on s'allotgen els continguts o d'altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altre motiu que no sigui del seu control, pel que s'eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, pels mateixos.

  El grup Moyà Saus no es fa responsable de les errades o danys, directes o indirectes, que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari o als fitxers o documents desats en ell, que siguin motivats o es derivin de la capacitat, qualitat del seu sistema informàtic o de la presència de virus o qualsevol altra aplicació informàtica danyosa a l'ordinador que sigui utilitzat per a la connexió als continguts del web, de la qualitat de la seva connexió o accés a Internet, per un mal funcionament del seu navegador o per l'ús d'aplicacions informàtiques de versions no actualitzades o sense la corresponent llicència d'ús.

 5. Modificacions i actualitzacions

  El grup Moyà Saus es reserva el dret a modificar el contingut d'aquest lloc web, el seu funcionament, la disponibilitat o la presentació, incloses les presents condicions d'ús, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

 6. Legislació aplicable i competència jurisdiccional

  Les qüestions relacionades amb l'ús d'aquest lloc web o dels seus continguts es regiran i seran interpretades segons les presents condicions i la legislació espanyola. Les parts accepten sotmetre's, exceptuant els casos en que no estigui legalment permès, a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Palma (Illes Balears) per a la resolució dels conflictes relacionats amb l'ús d'aquest lloc web, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre'ls.

  Tot i que s'ha tingut molta cura a l'hora de traduir aquestes condicions, en cas de discrepància entre les diferents versions prevaldrà la versió en català.